Danh sách trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học, hình thức chính quy – Kì thi ngày 21, 22/4/2018

Thí sinh tra cứu thông tin trúng tuyển, mã sinh viên tại:

http://daotao.sgu.edu.vn/tra-cuu-thong-tin-trung-tuyen-lien-thong