Điểm trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học, hình thức chính quy – Kì thi ngày 21,22/4/2018

  • Thời gian nhận đơn phúc khảo: từ 07/5/2018 đến 16/5/2018
  • Mẫu đơn phúc khảo: tải về
  • Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Phòng Đào tạo (HB107)
%d bloggers like this: