Thông báo về việc hoãn tổ chức kì thi khảo sát Tiếng Anh đầu vào, đợt 3 năm học 2019 – 2020

Thực hiện Thông báo số 1618/TB-ĐHSG về việc điều chỉnh một số hoạt động của Nhà Trường thực hiện phòng,

" href="http://daotao.sgu.edu.vn/daihoc-caodang-chinhquy/thong-bao-ve-viec-hoan-to-chuc-ki-thi-khao-sat-tieng-anh-dau-vao-dot-3-nam-hoc-2019-2020">Read more