Danh sách phòng thi lại các học phần môn chung – Hệ cao đẳng, đại học VLVH – Khóa 14, 15 – Ngành Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non


– Phòng thi: C.C102.