Danh sách phòng thi lại – Hệ cao đẳng VLVH khóa 15 – Ngành Giáo dục Tiểu học

– 9/5/2018: Thông báo điều chỉnh lịch thi môn Phương pháp thủ công – Kỹ thuật (815070): chuyển từ ngày 22/5/2018 sang 17g00 ngày 24/5/2018; cập nhật lịch thi môn Âm nhạc (lớp CGT2151, CGT2152)
Danh sách môn thi được sắp xếp theo mã môn học.
– 12/5/2018: Bổ sung lịch thi một số học phần chuyên ngành các lớp CGT215: