Kế hoạch thi lại lần 2 khóa 13, 14 hệ VLVH

Danh sách phòng thi lại hệ đại học, cao đẳng VLVH khóa 13, 14 sẽ cập nhật vào 10g ngày 23/6/2018. Thời gian thi từ: 29/6/2018-12/7/2018
1. Ngành Giáo dục Tiểu học