Thông báo về việc thi năng khiếu tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020

Chú ý: