Đợt  Ngày xét tốt nghiệp Ngày bắt đầu nhận CĐR Ngày kết thúc nhận CĐR
1 20/02/2024 15/12/2023 30/01/2024
2 21/06/2024 19/4/2024 06/6/2024
3 09/07/2024 02/5/2024 24/6/2024
4 10/09/2024    

- Sinh viên nộp CĐR tại phòng Phòng Đào tạo (C. C008).

- Thời gian nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Thứ 7, CN, ngày Lễ: Nghỉ)

  • Đơn xin xét công nhận tốt nghiệp sớm, trễ tiến độ - Tải về

 

Thời gian biểu